Připravujete změnu v řízení české policie?

Jedním ze základních principů reformy Policie ČR je decentralizace základních policejních činností, to je přenesení kompetencí k řízení přímého výkonu služby do regionů. Oproti tomu je nutné některé procesy řídit z úrovně správy kraje, respektive policejního prezídia. Změny provede na základě auditu, který vyhotovila externí firma.

Budete rušit okresní policejní ředitelství?


Reforma přinese změny v organizaci policie. Současné organizační a územní uspořádání vychází z modelu územního členění ze šedesátých let minulého století. Proto namísto okresních ředitelství vzniknou územní odbory vnější služby, které budou zahrnovat službu pořádkové, železniční a dopravní policie, a územní odbory služby kriminální policie a vyšetřování, kde budou působit útvary obecné a hospodářské kriminality, kriminalistické techniky a analytiky. Ostatní činnosti, které v současné době spadají pod řídící kompetence ředitele okresního ředitelství, budou začleněny pod náměstky ředitele správ kraje, respektive další řídící pracovníky správy kraje. Navrhovaná organizační změna by měla přinést posílení počtu policistů v přímém výkonu služby.
Kdy dojde ke zrušení ředitelství v Hodoníně?

Předpokládaný účinek navrhovaných změn je k 1. 1. 2009. Souvisí to s navrhovanou účinností zákona o Policii České republiky, který je v současné době ve druhém čtení Poslanecké sněmovny.

Jak zajistíte řízení policie na Hodonínsku po zrušení ředitelství?

V čele územního odboru vnější služby bude stát vedoucí. Ten bude mít k dispozici nezbytný aparát k zajištění řídících činností ve vztahu k výkonu služby pořádkové, železniční a dopravní policie. V čele územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování bude další vedoucí. V sídlech územních odborů budou dále působit územní pracoviště útvarů správy kraje, mezi které můžeme zařadit preventivně informační skupinu, skupinu pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupinu služební kynologie, skupinu služební přípravy, operační středisko a další útvary. Tyto útvary budou řízeny přímo ze správy kraje .

Můžete uvést důvody ke zrušení ředitelství?

Policie je partnerem orgánů samosprávy a justice. Z hlediska rozdílného uspořádání těchto orgánů je potřebné sladit územní působnosti podle oboru činnosti, kterou se policie, samospráva a justice zabývá. Ve všech těchto oborech bude mít každý orgán svého partnera. Pro starostu obce to bude vedoucí obvodního oddělení, pro orgán justice vedoucí územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování. Sladění územní působnosti vyšších územních samosprávných celků a policie potom znamená, že by mělo vzniknout čtrnáct krajských policejních správ. Policie má příliš velký počet řídících pracovníků. Tímto krokem rušíme jednu kompletní řídící úroveň a současně posilujeme přímý výkon služby. Vedoucí pracovníci územních oborů budou oproštěni od přebytečné administrativy, která je s těmito činnostmi spojena.