Návštěvníci si mohou vytvořit 3D otisk svého těla, změřit si sílu ruky, vyzkoušet Braillovo písmo nebo se posadit na hřebíky. „Město chce i touto formou podpořit vztah nejmladší generace k vědě a technice a k její popularizaci,“ vysvětlil Horníček.

Následky bombardování Hodonína z 20. listopadu 1944.
Obličeje ztuhly hrůzou. Nálet! 20. listopadu 1944 padaly bomby na Hodonín