Už třikrát letos musela rodina Ivany Kolaříkové z Vlkoše uklízet sklep poté, co ho zaplavila odpudivě páchnoucí voda ze strouhy, která teče blízko jejich domu.

Podobné problémy mají už několik let i další vlkošské rodiny bydlící poblíž. Po každém velkém dešti se neudržovanému potoku zvedne hladina, protože má minimální spád a navíc není pravidelně pročišťovaný. Obec občas nechá břehy posekat, ale více nemůže, není správcem toku. Tím je Vodohospodářská zemědělská správa. „Při každém větším dešti se bojíme.

Po vyplavení vždy musíme všechno po úklidu vydezinfikovat. Sami pak nepříjemný pach ze sebe dostáváme i několik týdnů,“ postěžovala si Ivana Kolaříková. Po několika letech problémů se letos se sousedy spojila a společně se pokouší zajistit nápravu.

„V minulém týdnu jsme nechali břehy opět řádně posekat, aby mohli odborníci z vodohospodářské správy provést potřebná měření. Budeme čekat na jeho výsledky a uvidíme,“ informoval starosta Vlkoše Jaroslav Kozák.

Podle něj si vedení obce provedlo laické měření spádu, ten je podle jejích odhadů dvě promile, což je téměř rovina. Mizerný spád a zanesené koryto tak způsobují, že voda se nehýbe a zahnívá.

„Hlavní problém potoka je v místě u mostu na státní silnici, kde z každé strany ústí kanalizace, kterou se do vody dostávají splaveniny ze silnice, z domů a další,“ vysvětlila za správce toku vedoucí kanceláře generálního ředitele Jana Timmermansová. Ta upozornila také na to, že firma spravuje jen tok a není vlastníkem pozemku pod vodou, ani plochy v okolí a na březích.

Problém by tak možná částečně řešila i nová kanalizace. Její budování vesnice domlouvá společně s okolními obcemi už několik let. Výstavba ale zatím nezačala. Teprve až vyhodnotí odborníci výsledky měření naplavenin, rozhodne správa o efektivním řešení.

Vyčištění potoka má ale firma v plánu až v roce 2008, dřívějšímu zásahu prozatím brání nedostatek peněz. Do té doby budou muset místní při deštích trnout.