Už ani náznak chaosu. Jihomoravský kraj a další instituce chtějí být lépe připravení v případě přírodní katastrofy. Podle hejtmana Jana Grolicha je potřeba například vytvořit nový jednotný scénář zapojení dobrovolníků.

„Na základě zkušeností po tornádu už víme, že dobrovolníci by měli dorazit na místo až několik dnů po katastrofě. V prvních hodinách je tam opravdu práce především pro zdravotníky, hasiče a policisty – zdravotníci poskytují první pomoc a odváží zraněné do nemocnic, hasiči s těžkou technikou zajišťují odklízení sutin a škod po ničivém živlu. Na úzkých komunikacích v obci nebylo opravdu dostatek prostoru pro nekoordinovaný pohyb dobrovolníků,“ sdělil Grolich.

Zahájený archeologický výzkum na trase nového úseku dálnice D55 u Bzence a Moravského Písku.
Poklad pod budoucí D55 u Bzence: archeologové našli zbytky keltských chat

Místní i první pomáhající z okolí potvrzují, že jedním z největších problémů po tornádu byla právě koordinace dobrovolníků v prvních hodinách a dnech. Byť ti se ve výsledku stali kladným symbolem celé katastrofy. Zlata Maděřičová z Moravské Nové Vsi si ani nyní neumí představit, kdyby její rodině v polorozbořeném domu již na druhý den nepomáhali přátelé a známí. „Bez nich bych možná jela rovnou do blázince. Makali už od pěti hodin ráno a věděli jsme, že nás v tom nenechají,“ řekla žena.

Syndrom vyhoření

Zástupci kraje sdělili Deníku i konkrétnější návrhy pro dobrovolnickou pomoc v případě další podobné katastrofy. „Bude doporučeno například zřídit hned odstavné parkoviště na okraji obce, na nich bude stát i infostánek pro dobrovolníky, kteří zde dostanou potřebné informace. Zapotřebí bude, aby označení dobrovolníci koordinovali pohyb ostatních dobrovolníků v obcích. Dále bude kladen důraz na centrální a srozumitelnou komunikaci navenek, jako vytvoření webové stránky se seznamem dobrovolnických subjektů a důležitých informací,“ vyjmenovala jihomoravská mluvčí Alena Knotková.

V pěti tornádem zasažených obcích pomáhalo loni na začátku léta patnáct organizací a neformálních skupin, které zapojovaly dobrovolníky v terénu. S krajem se shodly, že se musí myslet i na psychohygienu dobrovolníků – i jim se v budoucnu mají věnovat intervenční týmy například od hasičů, aby je nezasáhl syndrom vyhoření.

Nedávné jednání u kulatého stolu iniciovalo Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje. Jako součást vytváření postupu, který bude navazovat na stávající krizové plány kraje a složek Integrovaného záchranného systému. Centrum se chystá otevřít debatu i v zasažených obcích.

Průšvih? Bezpečnost a kontroly statiků

Na to netrpělivě čeká i Zlata Maděřičová, která je šéfkou Jihomoravské komunitní nadace. Za největší průšvih v prvních hodinách po tornádu nepovažuje živelnou dobrovolnickou aktivitu, nýbrž podle ní nedostatečné zajištění bezpečnosti poškozených lidí a kontroly statiků. „Někteří lidé ve značně poškozených a možná nestabilních domech přečkali noc. Co kdyby přišel další vichr? Odpovědné osoby mohou děkovat Bohu, že pak pod sutinami nezemřel někdo další,“ vyjádřila se.

Odstavné parkoviště pro klienty kyjovské nemocnice.
Nemocnice v Kyjově zdražuje: řidiči zaplatí za parkování padesátikorunu

Podle Maděřičové měli mít hasiči pokyn, aby ještě daný večer naložili obyvatele poškozených domů do speciálně vyčleněných autobusů a odvezli je do předem určených náhradních ubytování, jako třeba tělocvičen. „Další věc - statici měli nastoupit co nejdřív. Odpovědná osoba měla požádat o jejich akutně potřebné služby přímo přes média. Problémem bylo také barevné označování domů kříži kvůli statice. Mnozí místní nevěděli, co která barva vlastně znamená, byli zmatení,“ vytkla.

Předáváním zkušeností z mimořádné situace mezi kraji žena vítá. K podobné mimořádné situaci může nečekaně dojít kdekoliv v republice. Mezikrajskou spolupráci a koordinaci v této oblasti považuje za velmi důležitou například i hejtman sousedního Zlínského kraje Radim Holiš. „Věřím, že si s kolegy z ostatních krajů dokážeme předat cenné zkušenosti na základě konkrétních případů z praxe. Ochrana a bezpečí našich obyvatel musí být na prvním místě,“ uvedl Holiš.