Na první ročník pouti Jízdy králů věnované všem účastníkům této tradice Slovácka zavítali krojovaní zástupci z Hluku, Vlčnova a Kunovic. Právě v těchto třech obcích současně se letos Jízda králů pojede. Ve Vlčnově se koná každoročně, v Kunovicích jednou za dva roky a ve tříletém odstupu pak v Hluku.

„V roce 2008 se tři králové a jejich nejbližší příbuzní na tomto místě v komorní atmosféře sešli. Cílem bylo, aby se vzájemně poznali. Pro letošní rok jsme se rozhodli, že uspořádáme pouť pro všechny z okolí. A dosah nás poněkud překvapil. Přišlo opravdu hodně lidí," uvedla vlčnovská místostarostka Marta Moštková.

Kolem třetí hodiny odpoledne odstartoval za zpěvu mladých chlapců na koňských povozech krojovaný průvod. V čele každé obce se reprezentativně tyčil prapor. Návštěvníci, kteří se chtěli projít, jej od studánky nedaleko Ostrožské Lhoty na kopcovitý výběžek Bílých Karpat doprovázeli. Cestu jim kromě silného větru ztěžovala projíždějící auta. „Přijela jsem speciálně na pouť podpořit tradici Jízdy králů. I přesto, že pro mě jako domácí už není až tak vzácná," svěřila se při výstupu ke kostelu Františka z Uherského Brodu.

Pro všechny

Na kopci krojované procesí zamířilo ke kapli a hlavně k soše svatého Antonína, kde se mladí králové přivítali. „Navazujeme na odkaz našich předků. Dnes to není jen setkání. Je to pouť, kde se bude sloužit mše svatá za všechny účastníky Jízd králů v roce 2014. Počítáme, že tuto tradici vždy po šesti letech zopakujeme, abychom si vyprosili Boží milost a krásné počasí pro všechny tři jízdy," prohlásil k davu starosta Vlčnova Jan Pijáček a vyzval trojici hochů, aby vzájemně podepsala pamětní listy.

Kunovický král Radovan Siman byl ze schůzky se svými kolegy nadšený. Za necelých čtrnáct dní ho čeká významná úloha. „Už se samozřejmě připravuju, například trénuju jízdu na koni. Důležité je, abych měl přichystaný kroj," zasmál se desetiletý hoch.

Vyvrcholením slavnostního odpoledne byla mše u polního oltáře nedaleko kostela. Společně s krojovanými ji duchovní zahájili liturgickým průvodem. „Pro mě je velká radost, že mohu historicky první mši za družiny tří obcí sloužit. Myslím, že dlouholeté tradice mohou pomoci mladé generaci objevit, že máme křesťanské kořeny a že máme na čem stavět," řekl rodák z Kunovic kněz Antonín Hráček, který v současné době působí v Itálii.

Jízda králů se v roce 2011 dostala do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Kromě tří zmíněných obcí se jezdí také ve čtyřletém cyklu ve Skoronicích.