Slavnostní den se tradičně setkává s velkým zájmem. Kdo chtěl stihnout bohoslužbu, musel si přivstat. Na posvátný kopec se vedle skupinek pěších poutníků vydali lidé hlavně auty. Vyjížďka na vrchol se jim tak protáhla. Někteří přišli podpořit duchovní událost v krojích. Martin Vyskočil z Blatnice podruhé. „Letos jsme tu skoro celá rodina. Myslím, že je potřeba lidem ukazovat kroje. Jedná se o tradici, která k nám patří a nesmí se na ni zapomínat," svěřil se Vyskočil

Hlavní mši svatou odsloužil generální vikář olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík. „Dovoluji si pozdravit všechny milé poutníky. Každý z nás musel vystoupat na tuto horu, byť pomocí automobilu. Tím jsme dali najevo, že chceme, aby nás pouť ke cti svatého Antonína povznesla. On za svého života dokázal oslovit tisíceré zástupy. A tak kéž i my přistupujeme k tomuto oltáři s přáním, aby Bůh každému z nás dal to správné slovo, sílu a milost, kterou potřebujeme, abychom zítra pevnějším krokem vykročili dál," zahájil mši u venkovního oltáře Nuzík.

Jeho slovům bedlivě naslouchaly zástupy věřících, ať už vsedě, nebo vestoje. Mezi nimi byl i Hlučan Tomáš Křižan, který v současné době bydlí v Kunovicích. „Pouť navštěvuji prakticky každým rokem už od útlého mládí, má pro mě duchovní význam. Jen je škoda, že bývá zatížena komercí, když se člověk podívá na stánky a kolotoče. Na druhé straně je potřeba říct, že se původní smysl už pomalu vrací zase zpátky," řekl Křižan.