„Hosté si vyslechli výklad, prohlédli si expozice i kopie základů mikulčické baziliky, která se spojuje s působením bratří Cyrila a Metoděje na Velké Moravě," popsal návštěvu vedoucí památníku František Synek, který cyklisty osobně přivítal a poté provázel.

Cyklopouť připomíná výročí 1150 let od příchodu bratrů Cyrila a Metoděje na naše území. Cesta znázorňuje pouť, kterou věrozvěstové absolvovali v roce 867, když nesli do Říma papeži Hadriánu II. žádost o povolení sloužit bohoslužby ve staroslověnském jazyce. Cílem cyklistů je hrob svatého Cyrila, který se nachází v bazilice svatého Klimenta v Římě.

Pouť pořádá Orel Uherský Brod. Na svém kontě má už podobných poutí celkem sedm. Letošní cesta začala 28. července mší svatou v bazilice na Velehradě. „Cyklisté se dělí na dvě skupiny, na odvážlivce, kteří vyráží na svou cestu přímo z Velehradu, a na zbytek čítající asi stovku účastníků, kteří přejedou přes Alpy autobusem. K ostatním se přidají až v Padově," uvedl organizátor akce Petr Gabriel.

KRISTÝNA PLEŠINGROVÁ