Zničené koryto potoku Svodnice, zaplavený sklep kulturního domu, zaplavený tenisový kurt nebo naplaveniny v kanálech. Jen malý výčet škod, které napáchaly letošní přívalové deště na Hodonínsku.

Obce, které po živelních pohromách platily úklid, úpravy i rekonstrukce ze své kasy, teď ale mohou žádat ministerstvo pro místní rozvoj o dotace, a vydané peníze tak získat zpět. Tuto možnost mají na základě výzvy od devatenáctého srpna, a to prostřednictvím programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

„Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář Žádost o poskytnutí dotace z aplikace informačního systému programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, který nalezne na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR na adrese:http://www3.mmr.cz/zad,“ informoval mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Martin Ayrer.

Formulář se po vyplnění přenese do modulu informačního systému ministerstva a žadatel ho následně vytiskne.
„Tuto žádost o poskytnutí dotace v listinné podobě podepsanou statutárním zástupcem žadatele doručí spolu se všemi přílohami dle zásad programu do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj České republiky,“ popsal Ayrer.

Obce tak mají šanci, že peníze, které po přívalových deštích musely dát na opravy a renovace, získají zpět. Na peníze teď čekají například ve Tvarožné Lhotě.

Vedení obce už vyčíslené škody poslalo na kraj. „Škody na obecním majetku jsou kolem dvou set tisíc, na Lučině poté sto padesát tisíc. Na Lučině jsme měli spláchnutý předěl mezi mokřadem a nádrží. To jsme už opravili. V obci máme ale opravovat ještě záchytné kanály a šachty,“ poukázal starosta

Tvarožné Lhoty Jiří Uřičář. Ten doufá, že se obci vrátí alespoň část peněz.
Podobně je na tom Blatnička. Ta byla jednou z nejvíce postižených obcí. Tamní starostka Jarmila Hrušková teď shání sto padesát tisíc na pročištění příkopu.

„Potřebovali bychom alespoň malé částky na pročištění, dočištění a odstranění toho nejdůležitějšího,“ říká Hrušková. Té přišel vhod zájem o brigádu ze strany šesti vysokoškoláků z Blatničky.

„Studenti čistí potok od náletových křovin. V týdnu také společně s místními sportovci, hasičským záchranným sborem z Boršic a pracovníky VaK čistili tenisový kurt,“ uvedla starostka. Tenisový kurt obec neměla pojištěný, a tak si musela poradit sama.

Největší problém je ale zničené koryto potoku Svodnice, jehož oprava vyjde na dvanáct milionů korun. O tom, jestli se peníze ve státní kase najdou, má rozhodnout ministerstvo zemědělství. Zatím ale není jasné, kdy to bude.

Tamní starostka tak zatím zařídila likvidaci panelů, které proud vody z potoku vytrhl. „Rozbité panely jsme navozili do Bzence, dobré potom na dočasnou skládku, kdyby byly ještě potřeba,“ poukazuje Hrušková.

Ta zatím ještě v obci nechává i pytle naplněné pískem. „Pamětníci říkali, že vždycky koncem léta došel přívalový déšť. Tak jsem si řekla, že pytle nechám ještě do konce prázdnin,“ uzavřela Hrušková.