Jaká je v současnosti situace ohledně kvality zdejší vody?

Povodí Moravy převzalo a analyzovalo vzorky, které v sobotu odebrala Česká inspekce životního prostředí. Vzorky obsahují vysoké koncentrace amoniaku, dusitanů a těžkých kovů, které se do vodního toku dostaly pravděpodobně hasebními vodami během likvidace požáru. Další vzorky inspekce odebrala v neděli. Od pondělí jsme převzali monitoring postupu znečištění, které s ohledem na charakter a složení postupuje velice pomalu. Zjištění předáváme inspekci, která likvidaci havárie řídí.

Hořet začalo večer a na místě zasahovalo na sto čtyřicet hasičů.
Požár ve Ždánicích znečistil Trkmanku, vyhnout se jí mají lidé i zvířata

Jaká doporučení či varování platí pro obyvatele? A v jaké délce toku?

Inspekce ve spolupráci s Povodím Moravy informovala příslušné obce, obce s rozšířenou působností a rybáře o kontaminaci vodního toku. V současnosti platí zákaz odběru vody i vstup do říčky Trkmanky v úseku od Ždánic až po soutok s Dyjí.

Mluvčí Povodí Moravy Petr ChmelařMluvčí Povodí Moravy Petr ChmelařZdroj: Povodí MoravyJaké vznikly škody Povodí v souvislosti s následky požáru?

Z důvodu charakteru znečištění není možné využít norné stěny. Dochází proto k odčerpávání znečištění z vodního toku a jeho neutralizaci. Vzhledem k nízkému průtoku vody v Trkmance, nedostatku vodních zdrojů v lokalitě a absenci vodních nádrží v povodí Trkmanky, které by měly schopnost znečištění významně naředit, probíhá ředění vody s pomocí cisteren i s pomoci čerpání vody z okolních melioračních systémů.

Musí nějak pomoci i firma, u které hořelo?

Vlastníkům galvanovny byly v rámci předání požářiště uloženy povinnosti vedoucí k odstranění následků havárie – dekontaminace koryta Trkmanky, sběr uhynulých živočichů a odstranění kontaminovaných sedimentů. Vyčíslit škody bude možné po ukončení likvidace havárie.

Zdroj: Hasiči JMK