Šlo o rozsáhlé zemědělské a lesní pozemky, v jednom případě o třetinový podíl na pozemku s rodinným domem. „Jelikož při dědickém řízení nebyli oprávnění dědici nalezeni, připadl majetek ženy, která zemřela v roce 1963 v USA, jako tzv. odúmrť českému státu. Před uplynutím zákonné lhůty podala oprávněné dědička z USA žalobu na vydání dědictví, ve které byla úspěšná,“ informoval minulý týden Úřad.