„Původním nabývacím titulem pro šetřené vlastníky byla přídělová listina z roku 1927, přičemž se jednalo o příděl z majetku československého státu, který jej nabyl podle mírových smluv z velkostatku Hodonín – Pavlovice,“ sdělil mluvčí úřadu Andrej Bančanský.

Jelikož nalezení majitelé už nežijí, podal úřad podnět k zahájení řízení o pozůstalosti se zjištěnými informacemi soudu. "Celkem se jednalo o čtrnáct nedostatečně indetifikovaných osob a dotčeno bylo jedenáct blízko sebe ležících pozemků o celkové výměře zhruba dvaadvacet tisíc metrů čtverečních," dodal mluvčí.