Nově vybudovaná část je však v těchto dnech v provozu, také se zrušila všechna omezení provozu. Lidé, kteří cestují autobusem, mohou nastupovat ze zastávek, na které jsou zvyklí.

„Další stavební práce by měly začít, dle počasí, v březnu příštího roku,“ uvedla místostarostka Čejkovic Marie Ritterová. Ta dodala, že lidé vzali stavbu nové silnice velmi dobře.

„Nemuseli jsme řešit žádné závažné problémy. Stavba navíc zasáhla naši obec i v době vinobraní, ale vinaři vše zvládli. Lidé si zaslouží pochvalu a díky za trpělivost,“ poukázala Ritterová.

Čejkovice navíc uspěly v první výzvě Operačního programu Životního prostředí na rekonstrukci kanalizace. Práce spojené s výměnou staré kanalizace byly zahájeny v září.

„Obsahem projektu je rekonstrukce stokové sítě v délce tisíc pět set metrů,“ uvedla místostarostka. Předpokládaná doba výstavby je osm měsíců. Obec na ni obdržela dotaci z Evropské unie - Fondu soudržnosti ve výši patnácti milionů korun.

„Akce je podpořena také dotací ve výši téměř devíti set tisíc korun a půjčkou více než jednoho milionu sedmi set tisíc korun ze Státního fondu životního prostředí,“ informovala místostarostka.

Realizací tohoto projektu obec přispěje k uskutečnění opatření Evropské unie „Pro vodu, vzduch a přírodu.