* 23. října 1873, Kuželov
+ 16. srpna 1907, Velká nad Veličkou

Cyril Mandel se ve své tvorbě zaměřil na portréty, figurální studie, maloval ale také krajinu, Využíval techniky oleje, akvarelu, pastelu i tužky. Předlohou mu byli předně starší venkované.

Za Mandelova života nebylo jeho umění příliš známé. Vše změnila až výstava slovensko-slováckých umělců v Hodoníně v roce 1902, kde bylo vystaveno jednadvacet obrazů a kreseb, které slavily velký úspěch. Kladně jej přijali návštěvníci i kritika.

Nový oficiální znak obce Čejč.
Nový znak Čejče: nůž a radlice ukazují obživu osadníků, lilie vztah k Francii