František Toman
*10. července 1924, Ratíškovice
+20. září 1981, Ratíškovice

Ještě v době studia, v roce 1945, vstoupil do Československé strany lidové. Od roku 1960 byl předsedou krajského výboru ČS strany lidové v Brně a členem jejího ústředního výboru.

Ve volbách v roce 1964 byl zvolen poslancem Národního shromáždění za Jihomoravský kraj. V roce 1976 byl opět zvolen poslancem ČNR a jejím místopředsedou. V letech 1980 – 1981 byl poslancem Sněmovny lidu Federativního shromáždění ČSSR.

Vedle četných politických článků a úvah publikoval František Toman také povídky ze slovácké vesnice. Od mládí psal básničky. Ve svých prózách zobrazoval život na slovácké vesnici, kam se často z Prahy vracel. V publikaci Jeden den zaznamenal osud obyvatel rodné dědiny. Zpět do rodné obce se vrátil i v knize Veselá je dědina.

Děti se učí poznávat přírodu.
Děti se učí poznávat přírodu skrze keramiku