* 21. listopadu 1920, Veselí nad Moravou
+ 6. října 1981, Uherské Hradiště

Nejprve učil na střední zdravotnické škole, poté se stal ředitelem střední ekonomické školy, pak vychovatelem učňovské mládeže. Posléze nastoupil na místo dramaturga Slováckého divadla v Uherském Hradišti. O pár let později se stal dramaturgem a scénáristou Československé televize v Brně.

Jeho kvalitní a smysluplná činnost byla přerušena drsnými zákroky mocných proti intelektuálům po roce 1968. Odešel na místo technického redaktora do Lidové demokracie, bez možnosti publikovat. Nikdo mu však nemohl vzít jeho největší zálibu – verše a hudbu. V roce 1958 vyšla básnická sbírka Struny a pentle. Jeho verše vycházely také v časopisu Host.

V roce 1939 jako samouk začal hrát na klarinet v cimbálové muzice Slováckého krúžku v Uherském Hradišti. Je spoluzakladatelem souboru Hradišťan. Horký hrál na klarinet, na který si zahrál také ve slavném filmu Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci. Je spoluautorem obnoveného bílovského kroje pro tanečníky Hradišťanu podle kreseb J. Mánesa.