František Toman
* 10. července 1924, Ratíškovice
+ 20. září 1981, Ratíškovice

Od roku 1980 zastával funkci předsedy Československé strany lidové. Ve volbách v roce 1964 byl zvolen poslancem Národního shromáždění za Jihomoravský kraj. O čtyři roky později se stal poslancem České národní rady a místopředsedou Československé strany lidové.

Od 1. ledna 1969 zastával funkci ministra práce a sociálních věcí ČSSR a v prosinci téhož roku se stal místopředsedou České národní rady. V letech 1980 – 1981 byl poslancem Sněmovny lidu Federativního shromáždění ČSSR.

Vedle politických článků a úvah publikoval František Toman i poezii a prózu. Od mládí psal básničky, které zveřejnil ve sbírkách Ratíškovské lesy a Polibek růží. Ve svých prózách zobrazoval život na slovácké vesnici. V publikaci Jeden den zaznamenal osud obyvatel rodné dědiny. Zpět do rodné obce se vrátil i v knize Veselá je dědina.