* 05.07.1920 Milotice

+ 10.04. 2008 Praha

Byl činný v Mezinárodním svazu studentstva. Do britského exilu odešel už na sklonku roku 1947. Začal spolupracovat s BBC a pracoval také pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa. Posluchači BBC ho znali pod pseudonymem Pavel Holan . Deset let byl šéfem české sekce BBC. Zaměřoval se také na šíření literatury odpůrců komunismu do zemí za železnou oponou. V roce 1998 byl vyznamenám medailí za zásluhy.