Počítačovou profesní a pracovní diagnostiku, jak se soubor testů nazývá, nabízí Úřad práce v Hodoníně žákům zdarma.

„Diagnostika COMDI je součástí pedagogických služeb, které úřad práce poskytuje. Zahrnuje baterii zájmových, profesních, osobnostních i výkonových testů. Provádíme ji u nás na počítači a výsledkem je graf, který zakódovaný zašleme firmě, jež je autorem diagnostiky, a ta ho vyhodnotí,“ přibližuje poradkyně pro volbu povolání na úřadu práce Jindřiška Dvorská.

Na testy může přijít žák sám bez rodičů. Trvají jedna a půl až dvě hodiny. Hodí se i pro ty, kteří neumějí ovládat počítat. Diagnostika poskytuje komplexní posouzení osobnosti na základě počítačového zadání, řešení, zpracování výsledků a celkového hodnocení.

Program zjišťuje úroveň vědomostí a znalostí, schopností a zaměření žáků i jejich osobnost. „Dá se říct, že odhalí jejich předpoklady k určitému povolání,“ doplnila Dvorská.

Výsledky testů jsou k dispozici do tří dnů. Ty interpretují rodičům a dítěti pracovníci úřadu práce. Přihlášky je možné získat na www.rcv.cz. Zájemci se mohou objednat přímo na Úřadu práce v Hodoníně.