V seznamu předloženém ministerstvy zemědělství a životního prostředí ale Javorník chyběl. Objevil se jen ve čtvrté příloze díky tomu, že tamní území je už nyní dostatečně chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. „Není zapotřebí ochrany prostřednictvím územních rezerv,“ přiblížil mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.

Zmíněná ochrana je navržená v Česku pro 86 lokalit Generalu chráněných území akumulace povrchových vod. „Jeho zásadní úlohou je poskytnout odborný podklad pro územní hájení lokalit a zamezit znemožnění nebo podstatnému ztížení jejich případnému budoucímu využití pro akumulaci povrchové vody,“ vysvětlil mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý.

V javornickém případě rozhodlo to, že se lokalita nachází v první a druhé zóně Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. „Je tedy zřejmé, že území je v potenciálním významném střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny,“ uvedl Charvát s tím, že například v první zóně je zakázané umísťovat stavby.

Možné využití Filipovského údolí pro přehradu několikrát odmítl starosta Javorníku Dalibor Procházka. „V oblasti je problém postavit chatu, natož hráz přehrady. Jsou tam totiž karpatské slíny, které hodně ujíždějí, takže tam není možné něco postavit,“ upozornil starosta.

Podle několik desítek let starých plánů by Filipovské údolí zaplavilo třináct milionů kubíků vody. Ty by držela na Hrubém potoce více než šedesát metrů vysoká hráz.