Mezi problémy ve městě, na které upozornilo veřejné fórum, patří například přemostění silnice D55 lávkou pro pěší a cyklisty, rekonstrukce interiéru domu kultury či startovací byty pro děti z dětského domova nebo náhradní rodinné péče. Fóra se zúčastnila zhruba devadesátka lidí.