Jaký byl jeho další osud? „Bylo čtyřiadvacátého listopadu z Bratislavské ulice v Hodoníně odtaženo oprávněnou osobou. Jelikož se jedná o neuzavřený případ, ve kterém dále probíhá šetření, nelze sdělovat bližší informace,“ uvedl mluvčí republikové policie Petr Vala.

Deník měl ale pro strážce zákona v souvislosti se zajištěnými auty i další dotazy. Ty se týkaly i převaděčů. Například v polovině října informovali policisté o tom, že při kontrole dodávky v Hodoníně objevili třiadvacet migrantů v nákladovém prostoru.

ROZHOVOR:

Jak se postupuje s vozidlem, v němž převaděč nelegálně převáží cizince do naší republiky, pokud ho policisté zastaví přímo na hranicích, kde také začnou jeho přečin řešit?

V případě zadržení převaděče při převozu nelegálních migrantů je na motorové vozidlo užité k převozu nelegálních migrantů nahlíženo, dle trestního řádu, jako na nástroj páchané trestné činnosti. Na místě události se prověřuje, zda není vozidlo v pátrání, kdo je majitelem předmětného vozidla a zda je řidič oprávněným uživatelem. V rámci vedeného trestního řízení policejní orgán, nebo dozorový státní zástupce rozhoduje o věci (motorovém vozidle), zda je toto důležité pro probíhající trestní řízení a to pro důkazní účely, nebo jako nástroj k páchané trestné činnosti. U takovéhoto vozidla probíhají úkony, jako jsou ohledání místa činu (vozidla) dle § 113 trestního řádu, nebo na základě povolení soudu prohlídka jiných prostor a pozemků dle § 83a trestního řádu. V případě, že jsou ze strany policejního orgánu provedeny potřebné úkony a předmětné vozidlo již není třeba pro účely trestního řízení, a dále u předmětného vozidla nelze navrhovat trest propadnutí majetku či zabrání věci u soudu, je toto usnesením vráceno.

Odstavená auta při vjezdu do Hodonína buď bez SPZ nebo s francouzskou první prosincové úterý 2023.
VIDEO: Do příhraničního Hodonína si odložili BMW z Německa i VW z Francie

A pokud se převaděč pokusí o útěk?

V případě neznámého pachatele, který z místa utekl, a nepodařilo se ho pátrací akcí dohledat, je vozidlo na místě události vždy zajišťováno pro účely trestního řízení, tak jako je uvedeno výše. Vozidlo je odtaženo a umístěno do policejního skladu. Dále se postupuje dle platné legislativy.

Pokud je takový vůz z půjčovny, jak se řeší? Vyzývá se majitel, aby si pro půjčené auto přijel…

Pokud lustrací v dostupných informacích policejní orgán zjistí, že se jedná o vozidlo z půjčovny, tato je kontaktována. Po provedených úkonech v trestním řízení je vozidlo vráceno majiteli.

Stává se, že bývají auta, která řídí převaděči, kradená?

V rámci doposud vedených případů se takový případ neobjevil. Vždy je policejním orgánem jak na místě události, tak i následným zpracovatelem věci, průběžně prováděna prověrka v dostupných informačních systémech policie.

NEUNIKLO VÁM? Vánoce na zámku lákaly do Bzence na punč i historii. K vidění byl dokonce i páv

Zdroj: Deník/Petr Turek