Od začátku příštího školního roku chtějí v Kyjově důkladněji a konkrétněji přiblížit dětem školního i předškolního věku problémy, které s sebou nese konzumace drog.

„Vhodnou formou chceme školáky seznámit s negativními dopady užívání návykových látek. Je potřeba, aby věděli, že jointem to začíná, ale mnohdy pak velmi špatně končí," vysvětlil starosta Kyjova František Lukl.

Podle něj je cílem připravit pro společnost šokovou terapii. „Chceme ve spolupráci s některými organizacemi ve městě ukázat dětem ve školách, jak závislí lidé končí a že se dostávají až na okraj společnosti. Preventivní přednášky samozřejmě měli žáci i doposud. Něco jiného je však teorie a něco jiného ukázka z praxe a informace přímo od lidí, kteří měli s drogami vlastní zkušenost," představil změnu, ke které má od září dojít v kyjovských školách, starosta.

V některých tamních základkách mají už nyní svého poradce, který se zabývá předcházením rizikového chování. Tak tomu je například na Základní škole Dr. Joklíka. „Poradce má na dveřích rozpis a žáci se s ním mohou kdykoliv domluvit a problém s ním řešit. Samozřejmě máme i preventivní přednášky," sdělil ředitel školy Dr. Joklíka Jiří Búřil.

S dlouhými frontami žáků, kteří chtějí svůj problém probrat s odborníkem, se však poradce na tamní škole nesetkává. „Problémy, které se týkají drog, ve škole příliš často neřešíme. Nevím, jestli se žáci stydí, nebo se bojí. Možná ale nechodí proto, že prevenci máme zařazenou do výuky, takže spousty informací mají přímo z vyučovacích hodin. Přesto mají možnost přijít za mnou," sdělil metodik prevence rizikového chování Bronislav Chovanec. Ten je k dispozici i rodičům dětí, které mají nějaké nesnáze.

Osvětě se věnují i na Základní škole Jana Amose Komenského. Ta je součástí výchovy už u prvňáčků. „Mimo pravidelný preventivní program máme i besedy s osobnostmi. Jde o setkání s lidmi, kteří dětem něco řeknou příběhem, který prožili. A právě do těchto besed zřejmě zahrneme i protidrogovou prevenci. Pozvali bychom vyléčeného narkomana nebo odborníka, který má s takovou prací a lidmi zkušenosti. Přednášku by klidně mohl doprovázet i film," nastínil svou představu ředitel Základní školy Jana Amose Komenského Jan Navrátil.

Návrhy prevence

Preventivní beseda se tam koná i několikrát do roka „Jsme ale velká škola, takže ne vždy se dotkne všech žáků. Někteří se tak s prevencí setkají jedenkrát za rok, někteří vícekrát. Záleží samozřejmě i na ročníku a na nabídce, kterou máme," poznamenal Jan Navrátil.

Se školami má spolupracovat i kyjovské Občanské sdružení Krok. „Vznikly nové návrhy, jak má či nemá školní protidrogová prevence vypadat. Hlavní je, že škola musí zvážit, co je schopná dětem v této oblasti dát. Protože i ty mají k dispozici řadu odborníků a myslím, že mají velké možnosti přistupovat k této problematice po svém," sdělila ředitelka Kroku Hana Čamlíková.

V některých případech se však školy spojí s organizacemi, které mají větší zkušenosti. „Nyní proto chystáme ucelenou nabídku, kterou předáme školám. Zatím jsme však v začátcích, stále totiž čekáme na certifikaci programů," dodala Čamlíková.