Vedení komunity pro ně připravilo projekt Dobrý job. „Uskutečnilo se osm workshopů dospělých zručností, na kterých účastníci posilovali svou odvahu, poctivost, spravedlnost, samostatnost, sebekázeň či flexibilitu. Klienti absolvovali kurzy finanční gramotnosti, pracovně-právní problematiky, kurz orientace na trhu práce. Představili jsme jim pětadvacet různých profesí a absolvovali týdenní praxi," informovalo vedení sdružení Krok ve své zprávě. S koncem letních prázdnin totiž dvouletý projekt skončil.

Ti, kteří jej úspěšně absolvovali, získali navíc takzvaný koučink po dobu prvních tří měsíců v novém zaměstnání. Pověřený pracovník s klientem hodnotí jeho zkušenosti, konzultuje osobní překážky a nedostatky, řeší případné problémy na pracovišti.

Jak stojí výše, aktivity byly rozdělené do dvou částí, které byly vzájemně propojeny. Nejprve bylo nutné zaměřit se na podporu rodinného systému. To obnáší rekonstrukci rodinných vztahů nebo ošetření rodinných traumat.

Proto se uskutečnila schůzka s rodinnými příslušníky, která většinou znamenala silný zážitek. „Dobré bylo to zadání, člověk si mohl uvědomit, jak staví výčitky před sebe a ty mu brání v komunikaci a taky co člověk vkládá do komunikace s dětmi v rodině. Vždy si uvědomím, že doma ať to dělali, jak chtěli, vždy tam byl dobrý úmysl a dělali to tak, protože to neuměli a naučili se to od svých rodičů. Ještě nedávno jsem byl na rodiče naštvaný, dnes jim odpouštím. Je to posun," vyjádřil se po sezení jeden z účastníků Pavel Božek, který pozval bratrovu sestru.