Se stavem cesty pro pěší není vůbec spokojený. Nejen kvůli tomu, že už tři roky musí při vycházení z vily překonávat nový schod. „Trvám na provedení chodníku v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo podle původní projektové dokumentace. Uvádí, že výškové a směrové řešení chodníku zůstane zachované,“ uvedl.

Na nedodržení předpisů včetně stavebního zákona investorem i firmou, která zakázku dělala, upozornil nejen tamní radnici. „Došlo k hrubému porušení mých práv a poškození mého majetku spočívajícím v utopení mého rodinného domu nově vybudovaným chodníkem a zboření plotu na mém pozemku,“ popsal hlavní problémy obyvatel Komenského ulice.

Nový chodník
Kde: Dubňany, Komenského
Kdy: 20. 6. 2015 až 15. 6. 2016 (podle smlouvy o dílo do 30. 11. 2015, termín byl dvakrát prodlužovaný, smluvní pokuta 115 tisíc korun)
Cena: 5,97 milionu korun s DPH
Nyní: čeká se na dodatečné stavební povolení

Mimo jiné se obrátil i na tři ministerstva a krajský odbor dopravní správy, který jeho stížnost shledal důvodnou. Speciální stavební úřad v Hodoníně následně zahájil řízení o odstranění stavby. Město poté požádalo o dodatečné povolení. Předtím totiž počítalo s tím, že kvůli opravám chodníku vést stavební řízení nemusí. „O tom, že tyto práce bude nutné zkolaudovat rozhodl příslušný orgán státní správy,“ konstatoval starosta František Tříska.

Novou cestu pro pěší posuzoval i ombudsman. „S odkazem na shromážděnou fotodokumentaci dovozuji, že chodník je v zásadě novou stavbou, jejíž součástí je vybudování několika nových sjezdů,“ uvedl zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček.

Doporučil oběma stranám, aby uvážily oslovení nestranného prostředníka, s nímž by mohly dojít k dohodě a dořešit i rozestavěné oplocení.

Speciální stavební úřad v Hodoníně se koncem minulého roku snažil vyhovět městské žádosti o povolení řady výjimek kvůli zúžení či sklonu nového chodníku. V současnosti ale platí veřejná vyhláška, kterou úřad dubňanskou radnici jako stavebníka vyzývá k odstranění nedostatků, a to formou dohody se Žvanutem.

Do konce května proto přerušil řízení o dodatečném stavebním povolení chodníku. „Město dál postupuje přesně podle pokynů příslušných odborů Jihomoravského kraje a městského úřadu v Hodoníně,“ ujistil starosta.