Fronty před městskými úřady na Hodonínsku ale nehrozí. „Tento rok se zatím na oznámení nepřišel nikdo podívat,“ informovala asistentka tajemnice města Hodonín Iveta Trávníčková.

V registru se ale mohou lidé často dozvědět o svých politicích zajímavé informace a to i přesto, že většina formulářů spíše zeje prázdnotou. Tak například hodonínská starostka Milana Grauová splácí hypotéku ve výši jednoho milionu šesti set třiceti devíti tisíc. Zároveň byla v roce 2009 členkou představenstva VaK Hodonín a dozorčí rady Městské bytové správy.

Nouzi o posty však v průběhu roku neměl ani bývalý hodonínský starosta Lubor Šimeček. Ten byl členem dozorčí rady ve společnosti Tespra Hodonín a také Zdravotnické komise Jihomoravského kra­je.

Je akcionářem

Bývalý starosta je také akcionářem ve společnosti Marezon, která sídlí v Praze. Za svou podnikatelskou činnost si připsal na účet částku převyšující jeden milion korun. Stejně jako Grauová si vzal také Šimeček hypotéku. Od banky si ale vypůjčil přes dva miliony korun. Také má úvěr na auto ve výši téměř sto šedesáti osmi tisíc korun.

Křeslo v dozorčí radě má i místostarostka Anna Matějková, která dokonce vykonává funkci její předsekyně a to ve firmě VaK Hodonín. Z té také obdržela peněžitý dar ve výši sto tři tisíce korun. Matějková je také členkou zastupitelstva Jihomoravského kra­je.

Předsedkyní dozorčí rady je i místostarostka Zuzana Domesová, a to v Městské bytové správě. Ta měla také příjem za poslaneckou funkci, na kterou se v letošních parlamentních volbách rozhodla nekandidovat. Zároveň si přišla na dvaaosmdesát tisíc korun za pronájem nemovitosti a do vlastnictví získala převodem družstevní byt.

Funkce, majetek, dary

Oznámení letos nemusel odevzdat místostarosta Jan Králík, který byl v roce 2009 „uvolněným“ zastupitelem a křeslo místostarosty získal až v roce 2010. „Radil jsem se s právníkem města, a ten mně sdělil, že nemusím oznámení odevzdávat,“ konstatoval Králík. Ten je zároveň ředitele Psychocentra Domeček Hodonín.

Představitelé radnice ve formulářích vypisují za uplynulý rok své podnikatelské aktivity, členství v představenstvech či dozorčích radách podniků či další přivýdělky. Uvádějí také nemovitý majetek, který nabyli nebo vlastnická práva k movitým majetkům. V závěrečné části formuláře vypisují dary, které během předmětného roku obdrželi a nesplacené závazky.