Jak dále uvedl, aby nedocházelo k omezování provozu, je nutno většinu oprav provádět mimo hlavní turistickou plavební sezona, což značně komplikuje provádění prací. „Ukončením hlavní plavební sezony 2020 tak byla ihned zahájena příprava na bezproblémové zahájení letošní hlavní plavební sezony. I v tak krátkém a stavebně nepříznivém období se povedlo udělat řadu významnějších i drobných akcí.

Baťův kanál je tak připravený na tradiční zahájení hlavní plavební sezony na začátku května,“ řekl generální ředitel povodí Moravy Václav Gargulák.

Největší stavební akcí byla oprava opevnění Baťova kanálu u Veselí nad Moravou. „Opravy úseku Baťova kanálu mezi Veselím nad Moravou a Vnorovy Povodí Moravy zahájilo v říjnu 2019 a vyžádaly si 53 milionů korun. Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodal za správce unikátní vodní cesty Chmelař.

Nová sezona má odstartovat tuto sobotu, kdy se do vod kanálu vrátí také pravidelná plavba pro cestující s respirátory. Fungovat mají i půjčovny lodí, byť zajím kvůli protiepidemickým opatřením pro dvojice nebo členy společné domácnosti. "Půjčování se přesunuje do venkovních prostor," doplnil ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.

První plavby po řece Moravě si mohli už o víkendu užít rodiny, které se nalodily v hodonínském přístavišti U Jezu. Jak přiblížila manažerka přístaviště Andrea Řičicová, zájemci zatím preferují kratší plavby do hodiny. Zájemci se tak mohli podívat například ke Skalici na Perunská lúka či do Rohatce.