Vladimíra Irschicková si ráda zajde na procházku podél staré Moravy 
k hodonínskému jezu. V budoucnu by si mohla toto slepé rameno vychutnat i při projížďce na lodi. Město totiž do budoucna počítá s tím, že jej využije pro rozvoj turismu. „Přijde mi to jako dobrý nápad. Stará Morava vede téměř až do centra, což si myslím, že ocení především turisté, kteří by mohli lodní dopravu využívat," zamyslela se obyvatelka Hodonína.

Obdobně mluví i místostarosta Hodonína Ladislav Ambrozek. Podle něj se počítá 
s využitím tohoto místa také v územním plánu. „Uvažuje se i o zkrášlení obou stran nábřeží. Směr, kterým se chceme ubírat, je i ten, že starou Moravu využijeme pro přepravu lidí od přístavu k centru, kde vysednou sto metrů od radnice a půjdou do města. Právě do centra chceme turistický ruch dostat," uvedl Ambrozek s tím, že součástí plánů může být i menší přístaviště. Všechny tyto vize jsou totiž v souladu s územním plánem města.