Když mají lidé na Slovácku možnost si své rozhořčení ověřit, neudělají to. Jen tak si lze vysvětlit naprostý nezájem obyvatel o čestná prohlášení, která musejí vyplňovat na radnicích starostové, místostarostové, radní i vedoucí jednotlivých odborů.

„Jste historicky první zájemce, který chce do prohlášení nahlédnout,“ přivítal redaktora Hodonínského deníku tajemník radnice ve Veselí nad Moravou Jaroslav Miklenda. Při této příležitosti si alespoň zopakoval postup daný legislativou, který ještě nikdy předtím neměl možnost prověřit.

Nepříliš jiná situace byla i v Kyjově. Tam byl redaktor historicky druhý. Před ním se o totéž zajímal někdo vloni. Šlo ale také o novináře. Nikdo z místních obyvatel si ještě prohlédnout prohlášení nechtěl.

Nová auta a dluhy

Lidé v Kyjově by se letos mohli dočíst, že si jejich starosta v minulém roce koupil auto nebo že dostal více než sto padesát tisíc korun od skláren. „Šlo o spolupráci a poradenství ve věci smluvních a ekonomických vztahů. Nešlo o právní služby, ale spíše o určitou supervizi a konzultace,“ přiblížil Hodonínskému deníku starosta František Lukl.

V největším kyjovském podniku také Lukl zastává pozici člena dozorčí rady, stejně jako v ČSAD Kyjov.

Méně už by si lidé početli o dalších lidech ve vedení města či vedoucích odborů. V oddílech vedlejších příjmů či závazků mají prázdné kolonky. Vypisovali spíše hypotéky a úvěry, které jim chybí splatit.

Podobná situace byla i ve Veselí nad Moravou. Několik zástupců radnice figuruje v dozorčí radě Vesbytu, což je firma spravující tamní městské byty.

Někteří vedoucí odborů stejně jako v Kyjově příležitostně vykonávají poradenství či zpracování expertíz ve svém oboru.

Více záznamů lze ve Veselí najít jen u místostarosty Viléma Reichsfelda, který je jednatelem a podílníkem ve dvou společnostech s ručením omezeným.

Veselí také evidovalo jednoho „hříšníka“. Ve stanoveném termínu prohlášení neodevzdal místostarosta Jiří Boula. Dostal ale od tajemníka dodatečnou lhůtu, během které prohlášení dodal.