„Státní plavební správa vydala opatření obecné povahy o omezení plavby. Podle těchto omezení ve chvíli, kdy klesnou průtoky v Moravě pod pět kubíků za sekundu, bude docházet k omezení komorovacího cyklu,“ informoval v úterý mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Komorami se tak bude proplouvat pouze jednou za hodinu. Zároveň budou moci na hladinu vyplout lodě jen s ponorem maximálně šedesát centimetrů. „Aktuální stav průtoků největší moravské řeky klesá k historickým minimům.  Na jezu Spytihněv, odbočení severního kanálového úseku z řeky, protéká 5,5 m3/s, ve Strážnici 4,4 m3/s. V tomto okamžiku proto není možné manipulacemi zajistit ani minimální zůstatkové průtoky v Moravě pod jezy, natož u těchto jezů trvale zajistit stanovenou plavební hloubku v rejdách plavebních komor Baťova kanálu navazujících na říční úseky,“ upozornil mluvčí.

Nové mládě zebry Chapmannové s rodičem.
Černobílý přírůstek: v hodonínské zoo se narodila zebra Chapmannová

Jak dále uvedl, nízké kolísající průtoky v řece Moravě spolu s prázdninovou intenzitou komorování způsobují zaklesávání hladin zejména nad jezem Spytihněv a Veselí nad Moravou. „Z těch jsou oba kanálové úseky Baťova kanálu zásobovány prostřednictvím plavebních komor vodou. Nízká plavební hloubka může vést v případě neopatrnosti k poškození lodí a člunů,“ vysvětlil Chmelař.

U zmiňované Strážnice je řeka Morava ve stavu sucha už od čtvrtka a situace se nelepší. Hladina tady už spadla pod sedmdesát centimetrů.

Uzavřená část silnice druhé třídy v Čejči v Nádražní ulici.
Krajské silnice jsou v Čejči už bez kostek, nový průtah bude asfaltový

Jak připomněl mluvčí státního podniku, kvůli zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě tak bude proplouvání všemi plavebními komorami Baťova kanálu pokračovat v situaci, kdy klesne průtok v Moravě měřený na limnigrafické stanici ve Spytihněvi pod pět m3/s v hodinových intervalech. „Vždy mimo pondělí v 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 hodin a proplavování bude začínat vždy z dolní rejdy plavební komory,“ přiblížil Chmelař.

Sucho omezilo plavbu v novodobé historii Baťova kanálu teprve podruhé. „Poprvé to ovšem bylo až na konci srpna v roce 2018. Správce vodní cesty proto v souladu s omezením vydaným Státní plavební správou vyzývá vůdce malých plavidel ke zvýšené pozornosti a opatrnosti při plavbě po Baťově kanálu, především při pohybu v rejdách plavebních komor přímo navazujících na řeku Moravu, dodržování maximálního ponoru plavidla a respektování omezení komorovacího cyklu,“ dodal Chmelař.