Právě v nich a v samostatně stojících bytových domech žije většina obyvatel města. „Chystáme také rekonstrukce cest v Měšťanské, Jánošíkově a dalších ulicích,“ uvedl místostarosta Ladislav Ambrozek.

O investičním plánu i s rozpočtem rozhodnou zastupitelé v prosinci. V návrhu počítají s obnovou sídliště Rudolfa Filipa v části Vančurovy ulice za sedmnáct milionů korun. „Ve spolupráci s odborníky ve městě zavedeme víc vodních prvků. Schválili jsme projektanta na sídliště Rudolfa Filipa a jednou z podmínek bylo, aby vsakovaná voda zůstala v krajině,“ přiblížil Ambrozek.

Oprav se mají dočkat i lidé v Očově, kde má vyjít položení chodníků na téměř pět milionů korun. Další statisíce spolyká parkování v Sadové ulici. Navíc má vedení města jednat o situaci na sídlištích i se zástupci starší generace, a to hned po Novém roce. „Jsme rádi, že se tato beseda uskuteční. Kolegové se chtějí zaměřit se svými náměty například na kvalitu chodníků či na zvětšení písma na jízdních řádech na zastávkách městské hromadné dopravy,“ sdělil předseda hodonínského svazu důchodců Ladislav Polášek.

Především místní zajímá vývoj situace v nejstarším velkém sídlišti ve městě – Bažantnici. V návrhu rozpočtu se počítá s pracemi za téměř tři miliony korun na kanalizaci v Křičkově ulici a především s geofyzikální analýzou celé oblasti.


PROBLÉMY POD DOMY


Kvůli nestabilnímu podloží tam má problémy se statikou řada domů. „Jejich počet se navíc rozšiřuje. Zpráva z odborného průzkumu má být k dispozici v prosinci a jestli budou výsledky špatné, tak by v rozpočtu měla být vyčleněná rezerva na řešení situace,“ zdůraznil zastupitel a předseda výboru společenství vlastníků pro dům v Křičkově ulici Vítězslav Krabička. Dodal, že pozemky mimo domy jsou města.

Jak letos v srpnu upozornila Česká geologická společnost, problematické jsou pro chování tamních tekutých písků zejména odvody dešťových vod z lokality a dlouhá období sucha.

Diskutované téma posledních měsíců byl také možný prodej městských bytových jednotek v domech zvaných Pastelky za sníženou cenu. „Chceme zadat zpracování technické zprávy o stavu bytových domů a zhruba do poloviny příštího roku rozhodnout, zda je odprodat, nebo zahájit jejich opravu na náklady města,“ uvedl starosta Libor Střecha.

Hodonín už většinu svých městských bytů mezi lety 1996 až 2016 prodal, a to téměř tři a půl tisíce. Nyní mu zbývají poslední, necelé čtyři stovky. „Chystáme se zajistit celkový pasport bytového fondu v majetku města, abychom zjistili aktuální situaci a jeho technický stav. Vytvoříme také fond oprav, z kterého budeme platit opravy bytů,“ informoval hodonínský místostarosta Petr Buráň.