Obálkovou metodou mohou lidé bojovat o zhruba třicet bytů v Hodoníně. Vedení města tak chce zrychlit jejich prodej. Podle jednatelky Městské bytové správy Jany Bimkové se navíc lidé už ani do těchto bytů nehlásí do nájmu.

„Chceme tak prodat volné byty, z kterých jsme exekučně vystěhovali nájemce nebo prostě dotyčný zemřel,“ vysvětlila Bimková. Jak dodala, vyvolávací cena bude sedmdesát procent ze znaleckého posudku. „K této částce připočteme ještě investice,“ doplnila Bimková.

Jak ubezpečila, obsazování městských bytů nájemci bude pokračovat i nadále. „To se samozřejmě týká bytů, které nejsou určené k prodeji,“ poznamenala ještě jednatelka Městské bytové správy.

V současné době uvolněné byty určené k prodeji město nejdříve obsadí nájemcem. „Zastupitelstvo následně schvaluje prodej takové bytové jednotky stávajícímu nájemci za kupní cenu ve výši šedesát procent znaleckého posudku povýšenou o hodnotu vnitřního vybavení, investiční náklady a opravy,“ přiblížila mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková a dodala, že proces obsazování bytů nájemcem je časově náročný. „Nájemce má totiž posléze po dobu jednoho a půl roku garantovanou možnost k odkoupení tohoto bytu,“ přiblížila mluvčí hodonínské radnice.

Peníze zpět do bytů

Pokud zastupitelstvo schválí návrh městské rady, bude to podle radní za KSČM Martiny Milerové znamenat, že město byt prodá bez průtahů nejvyšší nabídce. „Jednotliví zájemci budou mezi sebou prostě soutěžit. Na řádný průběh řízení dohlédne komise,“ sdělila Milerová. Jak doplnila, zabránit možnému pozdějšímu kšeftování s byty po jejich prodeji už město nemůže. „Nelze nyní novým majitelům dávat podmínku ve smyslu, že byt nesmí pár let prodat,“ reagovala radní Milerová. Ta se také přiklání k tomu, aby část peněz z prodeje putovala zpět na opravy a další potřebné úkony u bytů ve vlastnictví města.

Podle bývalé radní za Nezávislé Evy Dřímalové je tato úprava zásad prodeje městských bytů nevýhodná pro lidi s nižšími příjmy. „Toto je výmysl nových radních. My jsme zvažovali, že vyhlášku o prodeji bytů upravíme, ale ne tímto směrem. Tak si může více bytů skoupit jeden člověk a mladí nebudou mít šanci jim konkurovat,“ vyřkla obavu Dřímalová.

Podle právníka Václava Nováka je obálková metoda velmi vhodnou pro prodej bytů. „Když se obálková metoda udělá přesně dle všech osvědčených parametrů, tak je jedním z nejtransparen­tnějších způsobů prodeje. Nad ní už je jen veřejná dražba, ale já osobně bych byty touto metodou neprodával,“ nastínil Novák.

Jak poznamenal, obálková metoda sice není příliš vhodná pro sociálně slabší jednice, ale ti podle Nováka nemají většinou na koupi bytu ani peníze, hypotéku nezískají, a proto spíše žádají o nájem.