O vyjádření k problematice požádal Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra. „Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněná," vyjádřila se ředitelka ministerského odboru Marie Kostruhová.

Upozornila na rozsudek ústavního soudu z roku 2010, podle něhož je smlouva o úplatném převodu obecního majetku za cenu podstatně nižší, než je obvyklá v místě a čase, bez náležitého odůvodnění neplatná. A právě resortu vnitra v těchto záležitostech přísluší dozor.

Zastupitelé mohli dodatek k zásadám schválit poté, co jim nařízení vlády umožnilo zkrácení lhůty na prodej bytů na deset let. Původně limit neprodejnosti bytů třetím osobám byl dvacet let od kolaudace v roce 2005, což vycházelo z podmínek dotace na výstavbu těchto jednotek od Státního fondu rozvoje bydlení. „Osmnáct půdních bytů by těmito zásadami bylo zařazeno do prodeje, a navíc by skončila i časová blokace pro zbývající doprodej pěti bytů. Pokud nebudou mít zájem nájemci, tak by je mohly koupit i třetí osoby," uvedla jednatelka Městské bytové správy (MěBS), která odpovídá za městské byty, Jana Bimková.

V potvrzeném dodatku se počítá s tím, že základ kupní ceny je dvacet procent z ohodnocení znaleckým posudkem. K těm se má ještě připočíst zůstatková hodnota vnitřního vybavení, případného zůstatku v podílu investičních nákladů či zůstatku ve fondu oprav. „Výsledná cena odpovídá až padesáti procentům znaleckého posudku," upozornila jednatelka.

Plánovaný příjem z prodeje zmíněných jednotek přesahuje čtyři miliony korun. „Pokud by se prodávaly za tržní hodnotu, příjem města by činil osm milionů šest set tisíc. Pokud budeme takto byty prodávat, připravíme město o čtyři a půl milionu," je přesvědčený Buráň.

Jak uvedl vedoucí právního odboru Petr Spazier, snížení ceny by mělo být v návrhu usnesení odůvodněné. „Samo osobě nezakládá neplatnost právního jednání. Je například potřeba zohlednit také potřebnost bydlení pro občany, což by v tomto případě důvod být mohl," sdělil právník.

Šéfka MěBS si pro tento případ nechala vyhotovit i rozbor nového občanského zákoníku. „Ten říká, že pokud se zahájil prodej před jeho platností, měl být podle původních předpisů i dokončený. Pokud by si požádaly i další domy o zařazení do prodeje, tak už navrhujeme zpracování zcela nových zásad podle aktuálně platných zákonů," uvedla Bimková.

S tímto vysvětlením ale zástupce opozice moc spokojený není. „Že jsme byty dříve prodávali za dvacet procent a lidé si je kupovali, není důvodem k tomu, abychom v tom pokračovali. Můžeme tak někoho znevýhodnit či poškodit. Předchozím prodejem už bylo poškozené město i všichni jeho obyvatelé, kteří si byty za dvacet procent ceny neměli možnost koupit," domnívá se Buráň. Na základě původních zásad se prodalo zhruba čtyři tisíce bytů. Zbývá osmnáct a pět. „Doprodat byt ve stejné ceně a za stejných podmínek zlou krev neudělá," myslí si jednatelka MěBS.

Podle právníka a koaličního zastupitele Jana Navrátila (KSČM) zásady nejsou právně vymahatelné. „Pokud bude chtít někdo zásady napadnout, nechť je napadne. Přesto nic nebrání tomu, o nich hlasovat. Pochopitelně se při schvalování každé smlouvy musíme vypořádat i s tím, že cena je z pravidla obvyklou, a když není, musí se zdůvodnit proč," shrnul Navrátil.