„Připraven je náš kompletní vozový park, občerstvení je zajištěno a počasí objednáno,“ zvou provozovatelé spolku Železnice 600.

K jízdě jsou připraveny tři vlaky, moderní zabezpečovací zařízení, přejezdy, návěstidla, výhybky i výpravčí a strojvedoucí v uniformách. A také skutečné návěstidlo s možností ovládání.