Stojí územní i stavební řízení pro cesty, vodovod, kanalizaci i veřejné osvětlení. Část lokality totiž leží na pozemku, který by měl patřit městu. „Bohužel vede se zde právní řízení o určení vlastnictví,“ upozornil v pondělí na jednání zastupitelstva investor Pavel Ďurina. Při, která není pravomocně ukončená, vede radnice s olomouckým arcibiskupstvím.

I tak se investor snažil připravit pozemky alespoň tak, aby umožnil archeologický průzkum. „Došlo ke shrnutí části orniční vrstvy. Užívání zemědělské půdy nezemědělským způsobem nesmí být delší než jeden rok. Po uplynutí této lhůty musí být stav uvedený do původní podoby,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Bedřich Kubík.

Investor kvůli zmíněnému sporu, kdy farnost zpochybnila převod ze státu na obec, zastavil prodeje. Poptávka podle něj přesahovala kapacitu až trojnásobně. „Kupující by ale platili až po zkolaudování sítě,“ dodal Ďurina.