Organizátoři počítají se třemi shromaždišti. Hodinu po poledni se lidé sejdou u Obecního úřadu v Moravském Písku a u Městského úřadu v Uherském Ostrohu. Už o půl hodiny dříve se začnou scházet i ve Veselí nad Moravou u koupaliště. "Bohužel neočekávám, že by v případném navazujícím řízení o povolení těžby báňský úřad zjišťoval skutkový stav a přihlédl ke změnám poměrů, jak je povinností ze správního řádu. Námitky obcí jsou relevantní. Nebyly řádně vypořádány a obavy z ohrožení vodního zdroje nebyly vyvráceny. To jsou vážné důvody pro podání správní žaloby k soudu. Současně bude podána žádost o odkladný účinek současného rozhodnutí,“ vrátila se senátorka k minulému týdnu.

To Český báňský úřad zamítl odvolání šestadvaceti obcí proti stanovení dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku u Moravského Písku.