„Opětovně jsem požádal o koupi v roce 2010. Pozemek mně neprodali s argumentem, že není vyřešený přístup k nemovitosti. To ale nebyla pravda, protože přístup je zabezpečený dokonce ze dvou stran," napsal na městský úřad pražský žadatel.

Přesto se ledy pohnuly a před posledními komunálními volbami hodonínští zastupitelé schválili záměr prodat tuto zhruba sedm tisíc metrů rozlehlou plochu předem vybranému zástupci. A to za více než milion tři sta tisíc korun. Nově zvolený zastupitelský sbor se však těsnou většinou postavil proti prodeji. „Prosím podpořit prodej a tak daný stav dát do souladu se stávající legislativou. Nedoporučuje se totiž, aby byl jiný majitel pozemku a jiný budovy," uvedla v podkladech pro poslední zasedání radních majetkoprávní referentka městského úřadu Silvie Staňková.

Jenže, tomu podobně jako už dříve, není nakloněný odbor rozvoje města. „S ohledem na možný rozvoj dané lokality pro případnou průmyslovou zónu doporučuji předmětný pozemek neprodat. Již dnes částečně zasahuje do přístupové cesty k solární elektrárně a vodojemu," vyjádřil se vedoucí odboru rozvoje města Dalibor Novák.

To se ale nelíbí žadateli o koupi. „S ohledem na to, že předmětný pozemek je hned na kraji uvažované průmyslové zóny, nedovedu si představit, jak bych mohl překážet dalšímu rozvoji sousedního pozemku, který je, mimo jiné, již pětadvacet let zpustlý a nic se na něm neděje," oponoval Havlík.

Radní se nakonec shodli v tom, že doporučí zastupitelstvu zrušit usnesení o rozhodnutí z prosince 2014 neprodat parcelu. Na druhé straně však zavládly v městské vládě rozpory v tom, komu vůbec pozemek prodat.

Starosta Milan Lúčka stejně jako první místostarosta Vítězslav Krabička doporučili prodat předem vybranému zájemci, což by byl právě Havlík. Jiný názor měl lidovecký místostarosta Ladislav Ambrozek. „Navrhuji zveřejnit prodej, ale nejvyšší nabídce," uvedl na jednání Ambrozek. Nakonec ale ani jeden z návrhů nezískal potřebnou většinu pěti hlasů.

Vedení radnice ještě před hlasováním doporučilo, aby zveřejnění prodeje bylo připravené tak, aby po případném odkupu městu zůstal dostatečný prostor pro stavbu cesty a uložení inženýrských sítí. O osudu městské parcely však zřejmě rozhodnou opět zastupitelé, a to možná už na svém nejbližším zasedání v poslední červnové úterý.