„Hrob generálporučíka Clausewitze v Čejči je jedinou památkou na pobyt pruského vojska za války roku 1866 v hodonínském okrese a jednou z mála takových v celém Jihomoravském kraji,“ vyzdvihl výjimečnost místa posledního odpočinku jeden z členů Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Jiří Synek.

Friedrich Clausewitz velel v polním tažení pruské druhé pěší divizi, s níž se v červenci zúčastnil vítězné bitvy u Sadové u Hradce Králové a pak u Tovačova. Úspěšný červenec ale pro von Clausewitze skončil špatně. Poslední červencový den totiž u Čejče zemřel na choleru. „Toto onemocnění si s sebou do Čech a na Moravu přinesla pruská armáda. Šířilo se epidemicky nejen mezi pruskými vojáky, ale zejména mezi místním obyvatelstvem,“ připomněl Synek.

Na Moravě si cholera vybrala padesát tisíc obětí. V Čejči jí podlehlo čtyřiačtyřicet místních a čtyři pruští vojáci, a Clausewitz byl mezi nimi.

Památkou na kruté doby prusko-rakouských válek a smrtonosné epidemie je právě i hrob generálporučíka s pískovcovou náhrobní deskou, kolem které se obepíná litinové oplocení. „Náhrobek po dlouhá desetiletí značně trpěl působením povětrnostních vlivů, proto se zastupitelstvo obce v čele se starostkou Martou Výmolovou rozhodlo tuto kulturní památku restaurovat a požádalo o dotaci ministerstvo obrany,“ sdělil Synek.

Na přípravě dokumentace spolupracoval právě Komitét pro udržování památek z prusko-rakouské války, který v České republice pečuje přibližně o třináct set památek z tohoto bouřlivého období. O financování opravy náhrobku, kterou provedl restaurátor František Pavúček, se postaralo ministerstvo vnitra ČR a Obec Čejč. U náhrobku je nyní nově i informační tabule. Ta návštěvníky seznamuje jak s průběhem války, tak s osobou Friedricha von Clausewitze.