Její opravy začaly přitom podle ředitele Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Jana Zouhara už v roce 2007. Stavba, kterou zčásti zaplatila obec a z té větší kraj, spolkla za tu dobu dohromady okolo padesáti milionů korun. „Bylo to skutečně potřeba. Obec přitom využila rekonstrukci sedmi set metrů krajské silnice i k tomu, aby vystavěla nový most přes potok Vápenka, chodníky a také osmnáct velmi potřebných parkovacích míst u kulturního domu,“ uvedl spokojený starosta Uhřic. „Do parkovacích míst a chodníků jsme z obecních prostředků dali celkem milion dvě stě tisíc korun,“ vyčíslil náklady obce na jejich vybudování starosta Uhřic.

Přitom obec ležící na trase mezi Slavkovem u Brna a Čejčí vyčlenila na první etapu stavby ze své obecní kasy celkem osmnáct milionů. Navíc šla na její bedra také příprava celé projektové dokumentace ke stavbě.

„Vzhledem k tomu, že silnice je majetkem kraje, požádali jsme pak o peníze tam. Kraj nám v roce 2008 slíbil peníze na zbývající část průtahu,“ přiblížil Knesl.

Jeho představitelům se pak v průběhu letošního roku podařilo skutečně získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury více než dvaatřicet milionů na zbývající práce. „Celková délka upravené silnice je sedm set metrů. Nahradili jsme také nevyhovující původní most novým železobetonovým rámovým mostem,“ vyjmenoval některé úpravy Zouhar z ředitelství Silnic a dálnic.

Na vozovce byly podle něho vyměněny také všechny konstrukční vrstvy, přeložena kanalizace u mostu a provdena revize kabelového vedení.

„Stavební práce jsme zahájili v březnu 2009. Stavbu vozovky jsme dali do předčasného užívání 12. září tohoto roku,“ upřesnil ještě, jak postupoval harmonogram prací ředitel Správy a údržby silnic Zouhar.

Slavnostního otevření zrekonstruované vozovky se v pátek 13. listopadu v 15 hodin zúčastnil také Jihomoravský krajský radní pro dopravu Zdeněk Pavlík.