„Nabídla jsem mamince Kristínky, že s ní budu chodit do školy, aby si zapamatovala cestu,“ řekla Brigita Kočovarová z 9. A. Prvňáčci však také mohou své starší kamarády kdykoliv navštívit, pokud se budou na něco chtít zeptat nebo se s něčím svěřit. „S tímto nápadem přišla naše již bývalá paní učitelka Marta Jakubová.

Jak s nápadem naloží deváťáci a jejich třídní učitelé, ukáže čas,“ řekl ředitel Základní školy Očovská Martin Čechovský. Vedení školy totiž nezadalo žákům žádné podmínky, takže je na dětech, zda vymyslí pro své mladší spolužáky například výlet do zoo. Rodiče prvňáčků se také shodli, že je to výborný nápad, protože jejich děti se můžou obrátit na svého staršího kamaráda, který na ně dá pozor. Na oplátku zase v poslední školní den symbolicky letošní prvňáci vyvedou své starší kamarády ze školy.