Každý nový kněz musí primicí projít. Je to první mše po kněžském vysvěcení. „Při ní novokněz děkuje především za dar povolání, společně s farností, kde žije nebo kde vyrůstal," vysvětlila hlavní koordinátorka dubňanské primice Hana Fatěnová.

Farníci už dokonce vytvořili speciální internetové stránky, na kterých přípravy popisují. „Začali jsme před necelým rokem. Přirovnala bych to ke svatbě. Kněz se odevzdává Bohu stejně jako muž ženě," řekla Fatěnová.

Na Hodonínsku se první mše novokněze uskuteční po čtyřech letech. Poslední byla v roce 2011 v Čejkovicích, kdy kněžské roucho oblékl Petr Balát. „V Hodoníně se konala v roce 2004, kdy se stal knězem Vojtěch Kolaja. Předtím byla v roce 2000 a 1999," informoval děkan římskokatolické farnosti Hodonín Josef Zouhar.

primice
- první mše, kterou slouží kněz po svém vysvěcení
- na Hodonínsku jsou letos dvě

Ovšem ne v každé obci mají vlastního faráře. Například v Ratíškovicích. Naopak nejvíce jich zase pochází z Dolních Bojanovic. Právě tam se koná letošní druhá primice na Hodonínsku. Mezi kněžský sbor vstoupí Cyril Josef Komosný. Dolnobojanovický farář Petr Karas uvedl, že ve dvacátém století bylo v obci více než dvacet kněžských svěcení. „Poslední u nás bylo před osmnácti lety. V současné době máme sedm žijících vysvěcených knězů," prozradil Karas.

Primice je velká čest pro rodinu kněze i pro celou jeho rodnou obec. Historik a etnograf František Synek ale tvrdí, že v minulosti ji lidé prožívali daleko víc. „Bývali totiž více křesťansky zaměření. Sláva proto byla rozměrnější, než je tomu v současné době," uvedl Synek.

Podle mluvčí brněnské diecéze, do níž část Hodonínska patří, Martiny Jandlové mladých kněží stále přibývá. „V naší oblasti působí 269 diecézních, tedy stálých, a 91 řeholních kněží. To jsou členové řádu, které představitelé mohou posílat na různá místa v republice nebo i do zahraničí," vysvětlila Jandlová. Podobně je na tom i olomoucká diecéze, pod kterou spadají oblasti Kyjovska, Bzence, Veselí nad Moravou a Strážnice. „V současné době evidujeme 248 diecézních a 98 řeholních kněží. Počet je víceméně setrvalý," řekl mluvčí olomoucké diecéze Jiří Gračka a dodal, že primice se koná jedenkrát ročně vždy koncem června. „Svěcenců bývá maximálně deset," podotkl.

Dubňanská slavnost se uskuteční 11. července v místním přírodním areálu. Na její organizaci se podílejí dobrovolníci. „Pečou třeba koláčky, každý přispívá, čím může," doplnila koordinátorka Fatěnová.