Nejstarší hodonínská škola tedy zřejmě stála na rohu nynějších ulic Anenská a Masarykovo náměstí, kde o pár set let později stávala Koutníkova hospoda. Samozřejmě, že to nebyla škola v dnešním slova smyslu, vyučovaly se pouze základní předměty. A protože to byly většinou školy farní, součástí výuky bylo i náboženství.

V roce 1789 byla pro více než sto dětí tato škola naprosto nedostačující. „Páni na radnici, tehdejší starosta Jan Špranecký a oba radní, Michal Vašek a Karel Ammer, dali hlavy dohromady, poradili se také se vzorným učitelem Františkem Haňavcem a samozřejmě s vrchností a tak přišlo k rozhodnutí postavit novou školu, tentokráte již jednopatrovou. Pro novostavbu bylo vyhlédnuto volné, nezastavěné místo, patřící k podsedku Václava Kopra, které leželo na levém rohu severní strany rynku,“ uvádí Vladimír Novák orokování o stavbě nové školy ve svém spise Zrnka a zrníčka.

Škola tedy stála také na náměstí, na rohu nynější Národní třídy a Masarykova náměstí. Původní školní budova na rohu Anenské ulice byla 10. 1. 1790 prodána v dražbě Janu Reindlovi za cenu 200 zl. Nová škola ani zdaleka neodpovídala tomu, jak si představujeme školu nyní.

„Vyučovalo se česky, střídavě po půldnech, toliko však třem předmětům: čtení, psaní a počítání, tedy jenom triviu a to v jediné učebně v přízemí vlevo. Vpravo byla světnice pro učitelského pomocníka a celé první poschodí zabíral třípokojový byt učitele. V roce 1794 chodilo do školy – dost nepravidelně – 120 dětí. Docházka byla nepovinná“, uvádí opět Novák.

Při požáru v roce 1802 vyhořela část města i zámek, kde byla tabáková továrna. Ta byla odstěhována do Louky u Znojma, ale roku 1821 byla vrácena zpět do Hodonína. Do města přišlo 111 německých dělníků a úředníků, zvýšil se počet dětí ve škole a světnice v přízemí, obývaná učitelským pomocníkem, byla upravena na německé oddělení školy. Počet dětí ve škole se stále navyšuje, v roce 1847 má už škola 404 a v roce 1852 až 525 žáků. Proto se rozhodlo, že se pro vyučování upraví i byty učitele a pomocníků.

Tehdejší krajský úřad v Uherském Hradišti už 2. června 1853 obci nařídil, aby pro stavbu nové školní budovy vyhledala vhodné místo. Školská komise navrhla stavební místo na dnešním rohu Masarykova náměstí a ulice Dobrovolského, kde tehdy stál domek místního rytmistra. Roku 1861 padlo konečné rozhodnutí školu postavit.

Bylo určeno, že v nové školní budově bude šest učeben po 80 žácích a byt pro nadučitele a podučitele. Dne 2. 6. 1862 se obecní výbor usnesl požádat místodržitelství o povýšení dosavadní hodonské triviální školy na školu hlavní.

V licitačním řízení dne 22. 10. 1862 byla stavba nové školní budovy v pravém rohu severní strany náměstí svěřena Michalovi Ammerovi za obnos 18.778 zl. Stará školní budova byla pak v licitaci prodána za 8000 zl. Isidoru Redlichovi, předku pozdějšího starosty Fritze Redlicha.

Nová jednopatrová hlavní škola byla 29. 10. 1863 vysvěcena a od 1. 11. 1863 začalo vyučování.

ANTONÍN KUČERA