V další fázi ověří organizace využití daru a v potřebných případech navýší pomoc v násobných částkách tak, aby se lidé znovu postavili na nohy. „Hlubší a podrobný průzkum zohlední nákladnost oprav či úplně nových staveb, pojistky, úspory, pomoc rodiny, sociální situaci a další faktory,“ uvedla mluvčí Nadace Via Hana Sedláková.

Jako základní principy stanovily nevládní organizace stejný postup při sběru a vyhodnocování informací a individuální navýšení finanční pomoci podle kritérií potřebnosti a spravedlnosti. „Koordinace na společném postupu při humanitární katastrofě takového rozsahu je nutnost. Potřebujeme nejdříve dopravit rychlou první finanční pomoc všem postiženým a v další fázi ji pak navyšovat podle individuálních potřeb,“ poznamenal ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.

O dotazování v terénu se postarají Adra, Diakonie a Člověk v tísni. Pro sběr dat a jejich vyhodnocení využijí aplikaci Inspecto. Ta se používá při odhadování škod v domácnostech zasažených povodněmi.