Tady jsou některé ze zajímavých otázek čtenářů webu Hodonínského deníku.

Která ze známých osobností, se kterou jste se setkal během výkonu funkce starosty, Vás příjemně překvapila a okouzlila?
Děkuji za otázku. Možná díky tomu, že se snažím být stále přirozený a zůstat oběma nohama na zemi, mám to štěstí, že drtivá většina lidí, se kterýma se setkávám, jsou stejně milí. Je těžké někoho vyzdvihnout. Možná tedy jen jednu dámu, a když už dámu, tak tu první. Velmi mile mne překvapila upřímnost a přirozenost Livie Klausové, které jsem měl možnost, mimo jiné, ukázat své vinařské dovednosti. Je to opravdu moc milá dáma.

Chtěla bych se zeptat pana starosty, zda město Kyjov plánuje další kruhové objezdy? A proč v domech v blízkosti stavby současného kruhového objezdu se stále přerušují dodávky el. proudu?
Děkuji za otázku. Kruhové křižovatky plánujeme v našem městě minimálně dvě. Kromě stávající, která se buduje na ulici Palackého, by se měla v příštím roce objevit další u nemocnice a v roce 2011 na ulici Nerudova. Myslím si, že jde o nejbezpečnější dopravní křížení a přispěje k plynulosti dopravy v Kyjově. Stran přerušení dodávky přerušení el. proudu nedokáži v tuto chvíli odpovědět. Doporučuji nejen Vám, ale všem zájemcům zaregistovat prostřednictvím adresy info@mukyjov.cz. Následně vám budou chodit oznamy i informace o dění v Kyjově.

Čím to je, že v Kyjově dlouhodobě vyhrává Sedmadvacítka nezávislých? Jiná města tak úspěšnou kandidátku nezávislých nemají. Bylo renomé Sedmadvacítky založené na schopnostech pana Letochy nebo na něčem jiném? Nejsem z Kyjova, takže neznám poměry, ale odpověď by mě opravdu zajímala.

Díky za otázku. Myslím si, že na komunální úrovní jednoznačně záleží na osobnostech, které danou kandidátku tvoří. Volební systém komunální v obcích a menších městech preferuje více možnost výběru jednotlivých osob napříč politickým spektrem. Jsem přesvědčen, že obdobného názoru byl právě i můj předchůdce, který byl a je stále mezi občany velmi oblíbený. Nikdy však nezáleží pouze na jednotlivci. Pokud se podívate detailněji na naši volební stranu je to 27 osobností z různých oblastí společenského života, kteří dokáží nejen zaujmout, ale za nimiž je vidět konkrétní práce. A to je to nejpodstatnější.

Jak sledujete vývoj sportu v Kyjově, zejména fotbalu a basketbalu?
Těší mne, že naše město není pouze městem kultury a historie, ale že se můžeme pyšnit také úspěchy v oblasti sportu. Jen škoda, že se nám nedaří navazovat na historický věhlas sportovní aktivit. Věřím, že se nám společně podaří, především ve fotbale, vhodnou aktivitou pozvednout výsledky a zpětně tak vrhnout větší pozornost na fotbal a basketbal v Kyjově. Myslím si, že to není pouze o penězích. A moc bych z tohoto místa chtěl poděkovat všem, kteří bez nároku na odměnu vychovávají naši mládež ke sportovní aktivitě. Věřím, že vývoj tak pozitivní směr.


Celé interview: ON-LINE ROZHOVOR

Vážení a milí čtenáři moc a moc bych Vám chtěl poděkovat za Vaše dotazy. Pokud bude mít některé další, rád Vám je zodpovím na adrese: starosta@mukyjov.cz. Chci Vám ze srdce popřát mnoho zdraví, lidského štěstí a půvabné chvíle nejen v měsíci srpnu. Díky Vám za podporu i názory. A někdy příště se těším… F. Lukl