Jedou z nich je i strážnické Purkyňovo gymnázium, které mimo jiné nainstaluje nádoby na nebezpečný odpad, především vybité baterie. Gymnázium je od června 2007 nositelem titulu Ekoškola, který je udělen za práci na zlepšování školy v rámci životního prostředí.

„Na programu pracuje od roku 2005 především Ekotým, složený ze zástupců tříd, učitelů i školníka. Zapojeni jsou ale i ostatní žáci a personál školy,“ informují webové stránky školy.

Gymnázium se do projektu přihlásilo právě proto, že se zabývá ekologickými aktivitami. „Náš projekt chce sběrem vybitých baterek snížit podíl baterií, které končí v popelnicích a v přírodě,“ popisuje pedagog Purkyňova gymnázia Jan W. Jongepier, který má ve škole projekt na starosti. Gymnázium získalo z celkové sumy čtyřiatřicet tisíc korun, za které chce zakoupit a nainstalovat sběrné nádoby na vybité baterie a zajistit pak jejich odvoz.

Součástí projektu je ovšem také informovat obyvatele celého regionu o problematice nebezpečného odpadu a obeznámit je s výhodností baterií nabíjecích.

„Ze čtrnácti oslovených škol se plánuje zapojit osm škol celkem s dvanácti sty žáky, což je jedenáct set rodin. Žáci budou vyzvání k zapojení svých rodin, čímž bude mít projekt dopad na asi tři a půl tisíce občanů. Především v obcích, kde nádoby na sběr baterií nejsou umístěné, budou osloveny další stovky občanů prostřednictvím plakátů a letáků,“ dodává Jongepier.

Protože Purkyňovo gymnázium je střední škola s regionální působností, pro místo realizace je zvolen region kolem Strážnice, který spadá do Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Bílé Karpaty, a to od Sudoměřic po Velkou nad Veličkou.

Zbývající dvě školy, z Ostravačic a Brna, si rozdělily po čtyřiceti a sedmdesáti tisících korunách, za které v rámci projektu vznikne venkovní učebna nebo přírodní zahrada.

„Projekty mají jedno společné, jejich výsledky budou sloužit jak dětem škol, tak i obyvatelům regionu,“ shrnuje v tiskové zprávě Vlaďka Cikánková z organizace Lipka, která program koordinuje v Jihomoravském kra­ji.

Program Škola pro udržitelný život společně vyhlašují Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy Sever. Slouží ke vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do péče o životní prostředí a posilování spolupráce v obcích. Hlavní úlohu přitom hrají právě školy a jejich žáci.

„Obsah projektů se poměrně různí a sahá od výsadeb stromů, solární energie, biopotravin ve škole, naučných stezek o přírodě, historii nebo osobnostech, bezpečné dopravy až k recyklaci odpadů,“ popisuje zpráva.

Podobný program vyhlašuje také Polsko a Velká Británie.