Návrh na udělení ceny tak může podat jako doposud každý občan České republiky a právnická osoba, která působí na území Hodonína. „Pokud by byla rada navrhovatelem, tak se tím výrazně zvýhodní rada a výrazně znevýhodní ostatní navrhovatelé. Pochopitelně nic nebrání tomu, aby se každý člen rady stal navrhovatelem, protože je občanem Hodonína a splňuje podmínku pro návrh,“ řekl opoziční zastupitel a právník Jan Navrátil.

Koalici nakonec ke zmiňované úpravě chyběly tři hlasy. Na radnici došlé návrhy osobností posuzuje komise, která laureáty doporučí městské radě a ta pak zastupitelstvu. To následně udělení Výroční ceny schvaluje. V minulosti se ale již stalo, že hodonínští zastupitelé doporučení ignorovali. Například v roce 2013 tak město nikoho neocenilo.