„Dříve to fungovalo tak, že radní se věnovali vybraným oblastem v rámci komisí. Každý musel být předsedou některé z nich,“ vysvětlil dřívější podobu starosta města František Lukl. Garantem stanovené oblasti byl ovšem některý z trojice starosta a dva místostarostové.

„Teď jsme s místostarostou pouze dva uvolnění funkcionáři. Abychom rozdělili zodpovědnost a také nutnost komunikace a v neposlední řadě zvýšili efektivitu, zapojili jsme radní více. Staly se i garanty vybraných komisí,“ uvedl starosta.

Pro každého z radních to znamená více práce. S tím ale bylo třeba počítat od momentu, kdy se po volbách, kdy se koalice dohodla, že bude místo dvou místostarostů jen jeden. Jak dodal starosta, radní teď musí být daleko aktivnější, než tomu bylo v předchozím volebním období.

Přerozdělené byly především oblasti, kterým se v minulém volebním období věnoval exmístostarosta Miroslav Hula.

„Například u mě se tedy v podstatě nezměnilo v porovnání se stavem minulého volebního období. Změna je snad jen v tom, že se nepatrně dělím o kompetence ve vztahu v odboru majetku s kolegou Petrem Hudečkem.

Co má kdo na starosti

František Lukl – krizové řízení, finance, investice

Antonín Kuchař – městská policie, veřejný pořádek, sport, urbanismus, územní plánování, stadion, uhelné sklady, budovy sportu, sportoviště, pískoviště

Petr Hudeček – majetek města, tepelné hospodářství, Teplo Kyjov, komunitní plánování

Jana Truschingerová – školství, občanské záležitosti, společenské dění, MKS, základní a střední školství, knihovna

Vlastimil Valenta – bytová problematika, bytová výstavba, Bytasen

Soňa Koenigová – sociální oblast, zdravotnictví, DPS, Dům sociálního určení, ubytovna

Kamil Filípek – zahraniční vztahy, cestovní ruch, doprava, Infocentrum

Pavel Berka – životní prostředí, zeleň, lesy, komunální hospodaření

Pavel Celý – kultura, památky MKS, Kino Panorama