Okres má také jako jediný na jižní Moravě dvě krajské nemocnice, takže některé výkony jsou v regionu zdvojené. Podle krajského radního odpovědného za zdravotnictví Oldřicha Ryšavého není ovšem krajské vedení tím, kdo by měl v současné situaci rozhodovat.


Revize lůžkové péče v kraji odhalila přibližně tři sta denně nevyužitých lůžek akutní péče. Lze říct, kolik z toho je v Kyjově a Hodoníně?
Čísla znám, ale rozhodně je v tuto chvíli nechci uvádět. Je to v řádu desítek lůžek. Samozřejmě ale nebude mít smysl rušit na oddělení jedno nebo dvě lůžka. Musíme se bavit o celkové struktuře, co v které nemocnici má být. Akce Děkujeme, odcházíme ale vnesla vše do jiného světla. Nyní není jasné, co bude po prvním březnu. Nelze vyloučit, že vše bude úplně jiné než předtím.

Někteří lidé spojují akci kraje s optimalizací lůžek s výpověďmi lékařů. Podezřívají krajské vedení, že výpovědí využije k redukci péče. Můžete to vyvrátit?
Jistě. Práce na analytických podkladech pro novou koncepci akutní lůžkové péče na jižní Moravě začaly dříve, než bylo známé, že lékaři budou dávat výpovědi.

Nemocnice kvůli výpovědím sestavily krizové plány. Už jste měl možnost je prostudovat. Mohou se alespoň navzájem doplňovat v různých druzích péče, nebo výpovědi potkaly v nemocnicích v Kyjově, Hodoníně, případně Břeclavi oddělení stejného zaměření?
Obecně platí, že nejvíce podávali výpovědi anesteziologové, chirurgové či internisté. Podle posledních informací by krize neměla postihnout okresy Znojmo a Blansko. Ostatní regiony na jihu Moravy ale ano. Musíme ale zmínit, že to úplně základní, které může věci změnit, je vyjednávání vlády a organizátorů akce.

A není možné, že péče bude nakonec zabezpečena jednoduše tím, že lékaři po odchodu založí soukromé praxe a usídlí se v areálech nemocnic?
Při jednání se zástupci krajských poboček zdravotních pojišťoven jsem byl informován, že mají pokyny z ústředí, které s tím souvisejí, i když ze vzniklé situace nevyplývají. Plány pojišťoven podle těchto zpráv nepředpokládají uzavírání nových smluvních vztahů v oblasti ambulantní specializované péče. Nové smlouvy přicházejí v úvahu jen u praktických lékařů.

Z Hodonína lze z nemocnice slyšet poměrně pesimistické zprávy ohledně budoucnosti. Naopak z Břeclavi optimistické, přestože tam dalo výpovědi více lékařů. Nemůže Hodonín krizi odskákat více než Břeclav kvůli tomu, že jako starosta Břeclavi a současně radní pro zdravotnictví máte na Hodonín menší vazby než na Břeclav?
Ať už jsem podezříván z úmyslu zrušit nemocnici v Hodoníně já nebo kdokoliv další z vedení kraje, není to pravda. Její existence je ohrožena především akcí Děkujeme, odcházíme. Pokud kvůli ní nastanou nevratné změny, může se změnit spektrum toho, co bude hodonínská nemocnice poskytovat za péči. Nemáme právo chtít po lékařích, kteří tam zůstanou, aby pracovali nad rámec platných zákonů.

Co tedy akutně nemocnici hrozí?
Rozhodně nemáme v plánu nemocnici v Hodoníně rušit. Tento ústav má velké pole působnosti v oblasti interní péče poskytování dialýzy, v zázemí pro kardiologické pacienty. Nabízí se velký prostor spolupráce s lázněmi či rozvoj jednodenní chirurgie, což je moderní trend. Přesto musím zdůraznit, že je možné, že odchodem lékařů dojde k nevratným změnám, v nichž vedení kraje bude jen objektem změn nikoliv tím, kdo by je mohl řídit.