Další díly seriálu Hodonín včera a dnes najdete

ZDE

Stará radnice stávala samozřejmě také na náměstí, kousek vedle současné budovy, v místě, kde dříve bývala knihovna a dnes je zde nově rekonstruované Regionální centrum. Původní budova tam stála už někdy v době okolo roku 1600, ale během své existence byla několikrát zničena a přestavěna. Už začátkem 17. století, když se následky povstání v Uhrách přenesly na Moravu, vzbouřenci pod vedením Šťěpána Bočkaje vypálili na Moravě v roce 1605 řadu vesnic a podle dobových materiálů i Hodonín. Město tehdy téměř zaniklo a mezi mnoha zničenými a vypálenými budovami byla i hodonínská radnice. O několik let později, pravděpodobně v roce 1609, nechal tehdejší majitel hodonínského panství hrabě Štěpán Illyesházy postavit budovu staré radnice znovu, tehdy ještě jako přízemní. Silueta radnice vypadala trochu jinak, na střeše měla malou zvonici. Jako dvoupatrová byla radnice postavena téměř o sto čtyřicet let později, po velkém požáru v roce 1746, kdy opět část města i s radnicí vyhořela. I tentokrát byla střecha radnice opatřena věžičkou. Řada městských požárů pokračovala a další požár postihl radnici i Hodonín v roce 1802. Tato stará radnice byla obnovena v roce 1822 a asi poslední přestavby ještě jako budova radnice se dočkala v roce 1865.

V místě nynější radnice stávaly od konce sedmnáctého století na náměstí pod jednou střechou obchody, nazývané Masné krámy. Jednalo se asi o devět obchůdků, ve kterých se prodávaly řeznické a pekařské výrobky. Specialitou byly laciné „glancované“ jitrnice a možná právě proto dostaly tyto krámky onen přídomek masné. Obchůdky byly zbořeny před stavbou nové radnice, tedy před rokem 1904, aby se uvolnilo místo pro výstavbu hlavní reprezentativní městské budovy. Vedle krámků bylo v druhé polovině minulého století v místech radnice i hasičské skladiště. Toto skladiště z náměstí zmizelo už dříve, v roce 1901 bylo přestěhováno do suterénu německé reálky (dnešní Obchodní akademie) v Sadové ulici, kde byla požární zbrojnice, jak se často říkalo „Hasičárna“, až do poloviny sedmdesátých let.

Konečně nynější budova radnice, postavená podle návrhu Arnošta Gotthilfa z Vídně za cenu tehdejších 260 910 K ve stylu norimberské secese, byla otevřena 10. července 1904.

Budova nesloužila pouze jako sídlo správy města, například v roce 1933 bylo dne 5. listopadu v prvním patře radnice otevřeno i městské muzeum, v suterénu má své místo zase rozlehlá restaurace. V roce 2002 byla budova celkově rekonstruována do současné podoby. S opravami spodní části Národní třídy a s výměnou stromů za prozatím menší platany se otevřel ve směru od křižovatky pěkný pohled, kdy náměstí je vizuálně uzavřeno kostelem a charakteristickou impozantní budovou radnice.

ANTONÍN KUČERA