„Pokladničky jsou umístěné v pekárně, v prodejně potravin v Okružní ulici a na účtárně městského úřadu,“ informovala tajemnice radnice Miroslava Brhelová. Vybrané peníze poslouží na obnovu bytového vybavení. Musí, protože do domu žena investovat nemůže. Podle informací z radnice totiž není kvůli probíhajícímu majetko-právnímu vyrovnání její.

Peníze dalo i město. Radní na posledním zasedání schválili dar ve výši deseti tisíc korun. „Rada má pravomoc schválit přímou dotaci až do výše dvaceti tisíc korun. Schválili jsme deset i proto, že jsme rozjednali pomoc v dalších institucích,“ uvedl starosta Vracova Jaromír Repík. Ten oslovil správu sociálního zabezpečení a také charitu. Vypadá to zatím, že obojí úspěšně.

„Dotace od správy sociálního zabezpečení by měla být příští týden. Ze stejného zdroje se možná podaří vyřídit ještě nějaký materiální dar. Až se kompletně uzavře Tříkrálová sbírka, mělo by se zdařit ještě něco u kyjovské charity,“ řekl starosta.

Zmíněné organizace mají ovšem svá pravidla, takže zatím těžko předjímat přesnější výsledek jednání.

K požáru došlo před třemi týdny. Když vypukl, byla noc a žena spala uvnitř. Shořela část střechy, oheň ale poškodil i další části domu včetně zařízení.

Když den po požáru místo prohledávali speciálně vycvičení psi, našli na střeše stopy po hořlavých kapalinách.