„Novela tiskového zákona z roku 2013 vydavatelům zpravodajů ukládá dvě povinnosti. Za prvé musí přinášet objektivní a vyvážené zpravodajství a za druhé musí dávat přiměřený prostor všem zastupitelům," uvedl předseda Oživených Martin Kameník.

Pomoci by k tomu mohla redakční rada. „Bohužel, někde funguje jen jako orgán, který schvaluje, jaké příspěvky médium uveřejní. Řešením by bylo například ustanovení zastupitelstva, které by vymezilo základní pravidla, obsah periodika, pravomoci redaktora, editora, funkce redakční rady a etický kodex," přiblížil Kameník.

Jeho sdružení je pro to, aby v redakční radě nebyli přímo ti, kteří vykonávají činnost samosprávy na radnici. „Velmi často se stává, že členy jsou radní, nebo dokonce starosta či tajemník. Tito lidé se ale samozřejmě dostávají do silného střetu zájmů. Objevuje se pak snaha cenzurovat a vytlačovat negativní zprávy a názory," upozornil předseda. Navrhl, aby v redakční radě byli zástupci koalice, opozice i nestranické místní osobnosti aby měla status výboru zastupitelstva.

To je ale v současných podmínkách hodonínského okresu jen iluze. Například v Hodoníně byla redakční rada do říjnových voleb jen poradní komisí městské rady. Od vzniku trojkoalice zcela chybí. Přesto by podle mluvčí radnice Barbory Lahové měla na objektivnost a vyváženost zpravodajství dohlížet. „V současné době ji dočasně zastává vedení města, tedy starostka a místostarostové," uvedla mluvčí a bývalá členka redakční rady. Podle lídrů opozice jejich strany zatím nikdo z koalice kvůli obsazení redakční rady neoslovil. „Současný stav vidím jako návrat ke starým pořádkům před rokem 2010. Není ideální, když je redakční rada hlásnou troubou vedení," vyjádřil se lídr Nezávislých Igor Taptič. Svobodní dokonce chystají vydávat vlastní noviny.

Problémy s radničním zpravodajem mají i ve Veselí nad Moravou, kde smlouvu s novým vydavatelstvím prozkoumává kontrolní výbor. „Nejlepší způsob, jak vyjasnit a zjistit, jestli bylo všechno v pořádku podle zákona, je provést kontrolu," uvedl předseda výboru z opoziční ČSSD Ivan Ohlídal. I tak zůstává Veselským listům redakční rada jako poradní komise radních a řídí ji místostarosta Petr Kolařík.

Status výboru zastupitelstva nemá ani redakční rada Kyjovských novin. „Je více méně konzultačním orgánem vůči našemu dodavateli, tedy Televizi Slovácko," sdělil tajemník kyjovského městského úřadu Milan Jagoš.